Penang Economic Development Research Committee

Convenor Tan Sri Dato’ Seri Tan Kok Ping
Member Dato' Seri Choot Ewe Seng
Dato' Ar. Jong East Full
Datuk Tan Hiang Joo
Mr. Ong Eng Choon