BUSINESS, SMES & HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT COMMITTEE

Advisor Dato' Seng Siew Lean
Convenor Mr. Cheong Ka Wang
Deputy Convenor Ms. Shung Yin Ni, Sophia
Member

Ms. Phang Li Koon

Mr. Ng Eng Siong

Mr. Tan Teik Eng

Ms. Charmaine Tan Shwu Fen

Mr. Lim Hui Huang

Mr. Yeoh Sew Jin

Mr. Tai Chun Loong

Mr. Goh Hun Guan